«Ազգ-բանակ»

Մաս 1

Տեղեկատվություն ծրագրի մասին
Ծրագրի նկարագրություն: 
Ծրագրի նպատակը՝ Նպաստել ազգ-բանակ կապի ամրապնդմանն ու Արցախի Հանրապետությունում զինվորական ծառայություն իրականացնող շուրջ 400-450 զինվորների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը «Տեղեկատվական անվտանգություն» թեմյով։ Սեմինարը կանցկացվի որ ֆորմալ կրթության մեթոդաբանությամբ, որի ընթացքում նախատեսվում է ինչպես բանախոսություն սեմինարավարի կողմից, այնպես էլ հարց ու պատասխան, զրույց առանց տեսախցիկների։Կքննարկվեն հետևյալ հարցերը՝ 1. Ինչ է տեղեկատվական անվտանգությունը։ 2. Որոնք են կիբեր-անվտանգոթյան հիմական սկզբունքները։ 3. Ինչ հետեւանքներ այն կարող է ունենալ պատերազմական իրավիճակներոմ։ 4. Ինչպես պաշտպանել տեղեկատվությունը։ 5. Ինչպիսին կարող են լինել թշնամու գործողությունները եւ ինչպես դրանց դիմակայել։ Տեղի կունենա նախադասընթացային թեստավորոմ (հայտաթերթիկի(ֆայլը կցվում է) միջոցով՝8-10 ր), սեմնար(1 ժամ),հարց ու պատասխան (20ր), հետդասընթացային թեստավորոմ (8-10ր հայտաթերթիկի մջոցով)։ Սեմինարի սկզբում նախատեսվում է զինվորների հետ լրացնել նախադասընթացային հարցաշար, իսկ վերջում՝ հետդասընթացային հարցաշար։ Դրա նպատակը դասընթացից առաջ և հետո իրազեկվածության, սեմինարի արդյունավետության, ստացված գիտքլիքներիմակարդակի ցուցանիշի չափումն է։Դասընթացի ընթացքում նախատեսվում է ներկայացնելտեղեկատվական անվտանգության, դրա չպահպանման դեպքում առաջ եկող բացասական հետևանքների և խնդիրների մասին։Շարունակությունը կցվում է ֆայլով։

Մաս 2

Ծրագրի նկարագրություն

Մաս 3

Աշխատակազմ եւ մանակիցներ

Մաս 4

Ծրագրի բյուջե

Մաս 5

Բանկային տվյալներ
© ՀՀ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԵՐԵՎԱՆ 0001, ԱԲՈՎՅԱՆ 9, հեռ. 374 10 546 931, info@cragrer.am