«ՎԱՃԱՌՔԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ» ԲԻԶՆԵՍ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Մաս 1

Տեղեկատվություն ծրագրի մասին
Ծրագրի նկարագրություն: 
Ծրագիրը ուսուցողական դասընթաց է: Ծրագրի նպատակն է նպաստել չարենցավանցի երիտասարդների զբաղվածության խնդրի լուծմանը՝ բարձրացնելով նրանց ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու ունակությունները: Ծրագրի խնդիրներն են 1. Նպաստել երիտասարդների ակտիվության բարձրացմանը համայնքային զարգացման գործընթացում: 2. Ապահովել երիտասարդներին անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով, առևտրային գործունեությամբ զբաղվելու հնարավորությունից օգտվելու նպատակով: 3. Նպաստել չարենցավանցի երիտասարդների ներքին արտագաղթի կանխարգելմանը: Թիրախ խումբը չարենցավանցի թվով 40 երիտասարդներն են: Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել ոչ ֆորմալ կրթության մեթոդներով: Փորձառու դասընթացավարները մասնակիցներին կտրամադրեն տեղեկատվություն հետևյալ թեմաներով՝ 1. SMART նպատակներ, 2. Վաճառքի պլանավորոմ և նախապատրաստում, 3. հաղորդակցման հմտություններ, 4. կարիքի բացահայտում, 5. պրոդուկտի ներկայացում, 6. առարկությունների հաղթահարում, 7. մարդկանց տիպեր: Ծրագիրն իրականացվելու է Չարենցավան քաղաքում: Ապահովված է երիտասարդների մսանակցությունը Ծրագրի իրականացման բոլոր փուլերում:

Մաս 2

Ծրագրի նկարագրություն

Մաս 3

Աշխատակազմ եւ մանակիցներ

Մաս 4

Ծրագրի բյուջե

Մաս 5

Բանկային տվյալներ
© ՀՀ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԵՐԵՎԱՆ 0001, ԱԲՈՎՅԱՆ 9, հեռ. 374 10 546 931, info@cragrer.am