Ազգային-քաղաքացիական դպրոց

Մաս 1

Տեղեկատվություն ծրագրի մասին
Ծրագրի նկարագրություն: 
«Ազգային-քաղաքացիական դպրոց» ծրագիրը հանդիպման տիպի է։ Այն իրենից ներկայացնում է ուսուցողական դասընթացների շարք՝ պրակտիկայի զուգակցմամբ։ Ծրագրի նպատակն է նպաստել Գյումրու ԲՈՒՀ-երի ուսանողների մասնագիտական-պրակտիկ հմտությունների եւ ազգային-պետական(քաղաքացիական) մտածելակերպի մակարդակի բարձրացմանը: Ծրագրի խնդիրներն են ուսումնական դասընթացների կազմակերպում, պրակտիկայի անցկացումը եւ ուսումնական ձեռնարկի հրատարակում: Ծրագրի թիրախ խումբը Գյումրի քաղաքի ԲՈՒՀ-երի ուսանողությունն է։ Ուսումնական դասընթացներն անցկացվելու են Աբովյան 141 հասցեում, իսկ պրակտիկան՝ Գյումրու քաղաքապետարանում։ Ծրագրի տևողությունը 3 ամիս է։

Մաս 2

Ծրագրի նկարագրություն

Մաս 3

Աշխատակազմ եւ մանակիցներ

Մաս 4

Ծրագրի բյուջե

Մաս 5

Բանկային տվյալներ
© ՀՀ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԵՐԵՎԱՆ 0001, ԱԲՈՎՅԱՆ 9, հեռ. 374 10 546 931, info@cragrer.am