«Երիտասարդության զբաղվածության ապահովման գրավականները» ուսուցողական դասընթաց

Մաս 1

Տեղեկատվություն ծրագրի մասին
Ծրագրի նկարագրություն: 
ԵՊՀ երիտասարդ գիտնականների միավորում ՀԿ-ն նախատեսում է Տավուշի մարզի երիտասարդների համար կազմակերպել ուսուցողական դասընթաց՝ աշխատաշուկայում կողմնորոշվելու և գործատուին ճիշտ ներկայանալու գիտելիքներ փոխանցելու նպատակով։ Ծրագրի թիրախ խումբը Տավուշի մարզի գործազուրկ կամ տնտեսապես ոչ ակտիվ երիտասարդներն են: Դասընթացի նպատակն է Տավուշի մարզի երիտասարդների փոխանցել գրագետ CV գրելու, գործատուին ճիշտ էլփոստով նամակ գրելու կամ աշխատանքի հայտարարությանը դիմելու, աշխատանքի ընդունման հարցազրույցներին ճիշտ ներկայանալու, աշխատանքային իրավահարաբերություններում արագ կողմնորոշվելու հմտություններ: Խնդիրներն են. երիտասարդներին ներկայացնել CV կազմելու սկզբունքները, քննարկել աշխատանքի ընդունման հարցազրույցներին ճիշտ ներկայանալու հիմնական կանոնները և կատարվող հիմնական սխալները, ծանոթացնել աշխատանքային օրենսդրության հիմնական դրույթներին, գործատու-աշխատող իրավահարաբերությունների կանոնակարգման առանձնահատկություններին: Դասընթացը մեկնարկելու է հոկտեմբերի 28-ին և ավարտվելու նոյեմբերի 12-ին, ընդհանուր լինելու է 5 հանդիպում։

Մաս 2

Ծրագրի նկարագրություն

Մաս 3

Աշխատակազմ եւ մանակիցներ

Մաս 4

Ծրագրի բյուջե

Մաս 5

Բանկային տվյալներ
© ՀՀ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԵՐԵՎԱՆ 0001, ԱԲՈՎՅԱՆ 9, հեռ. 374 10 546 931, info@cragrer.am