<<ԲԻԶՆԵՍԻ ՆՈՐ ՍԿԻԶԲ>>

Մաս 1

Տեղեկատվություն ծրագրի մասին
Ծրագրի նկարագրություն: 
<<ԲԻԶՆԵՍԻ ՆՈՐ ՍԿԻԶԲ>> ծրագիրը կիրականացվի որպես ուսուցողական դասընթաց: Ծրագրի թեմաներն են՝ Ձեռներեցություն (ձեռներեցի հիմնական հատկանիշները, ինչու զբաղվել ձեռներեցությամբ, ձեռներեցությունը որպես եկամտի աղբյուր), Բիզնես պլան (Բիզնես պլանի կազմում, մարքեթինգ, կառավարում, արտադրություն, ֆինանսներ),Բիզնես միջավայր (հարկեր, իրավական դաշտ, պայմանագրային հարաբերություններ: Ծրագրի նպատակն է երիտասարդների շրջանում բարձրացնել ձեռներեցության մասին գիտելիքների մակարդակը, համախմբել ինչպես տեղի այնպես էլ այլ վայրերից ծրագրին մասնակցող երիտասարդներին,հնարավորություն տալ սեփական գաղափարների իրականացման համար կազմել բիզնես պլան, ստանալ համապատասխան խորհրդատվություն:Թիրախ խումբ է 20-30 տարեկան երիտասարդներ, ովքեր ցանկանում են քայլեր անել սեփական բիզնեսը սկսելու համար:Անցկացման վայրը ընտրվել է Չարենցավան քաղաքը: ժամկետներն ընտվել են հաշվի առնելով երիտասարդների ուսանողական հիմնական դասաժամերի և քննաշրջանների գրաֆիկը և մասնակիցների զբաղվածությունից:Ծրագրի իրականացման ընթացքում կկիրառվեն ոչ ֆորմալ կրթության մեթոդներ՝ քննարկումներ, ներկայացումներ, գործնական աշխատանքներ, բացօդյա խաղեր (շուկայի վերլուծություն) և թիմային գործողություն:

Մաս 2

Ծրագրի նկարագրություն

Մաս 3

Աշխատակազմ եւ մանակիցներ

Մաս 4

Ծրագրի բյուջե

Մաս 5

Բանկային տվյալներ
© ՀՀ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԵՐԵՎԱՆ 0001, ԱԲՈՎՅԱՆ 9, հեռ. 374 10 546 931, info@cragrer.am