Սահմանամերձ գոտում երիտասարդների մեջ առողջ ապրելակերպի գաղափարի զարգացման խթանում

Մաս 1

Տեղեկատվություն ծրագրի մասին
Ծրագրի նկարագրություն: 
<<Սահմանամերձ գոտում երիտասարդների մեջ առողջ ապրելակերպի գաղափարի զարգացման խթանում>> դասընթացը ուսուցողական ծրագիր է: Ծրագրի առանցքային թեմաներն են.տեղեկատվություն առողջ ապրելակերպի մասին, առողջ ապրելակերպի գաղափարը,հիմունքները,սկզբունքները, առողջության պահպանման եղանակները, մեթոդները,վնասակար սովորությունների,սխալ վարքագծի պատճառով առաջացող հիվանդությունների կանխարգելումը:Թիրախային խումբ է հանդիսանում 16-30տ. երիտասարդները՝ ներառյալ սահմանափակ հնարավորություններով երիտասարդներ: Դասընթացի նպատակն է երիտասարդներին իրազեկել առողջ ապրելակերպի մասին, նրանց մեջ սերմանել և խթանել առողջ ապրելակերպի գաղափարի զարգացումը:Հաճախ մարզում բնակվողներին հասանելի չէ բարձրորակ մասնագիտացված բուժսպասարկումը, քանի որ այն կենտրոնացված է հիմնականում քաղաքային համայնքներում այդ պատճառով մարզում ապրողները ավելի խոցելի են դառնում այս ամենը նույնպես խոսում է այս դասընթացի իրականացման անհրաժեշտության մասին, վարել առողջ ապրելակերպ: Ծրագրի բուն խնդիրն է`երտասարդների մեջ զարգացնել առողջ ապրելակերպի միտքը: Ծրագիրն իրականացվելու է Տավուշի մարզի Իջևան քաղաքում,տևողությունը` 1 ամիս: Դասավանդման ընթացքում կիրառվելու են տեսական և գործնական գիտելիքների ոչ ֆորմալ կրթության մեթոդները,ցուցադրվելու է կարճամետրաժ ֆիլմ: Ծրագրի իրականացման դեպքում անհարժեշտ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև ծրագրի ֆինանսավորողի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կհրապարակվի www.erit.am էլեկտրոնային կայքէջով, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերով,ֆեյսբուկյան էջերով:

Մաս 2

Ծրագրի նկարագրություն

Մաս 3

Աշխատակազմ եւ մանակիցներ

Մաս 4

Ծրագրի բյուջե

Մաս 5

Բանկային տվյալներ
© ՀՀ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԵՐԵՎԱՆ 0001, ԱԲՈՎՅԱՆ 9, հեռ. 374 10 546 931, info@cragrer.am