«Մարզային երիտասարդների գործազրկության հաղթահարումն անհատական զարգացման միջոցով» ուսուցողական դասընթաց

Մաս 1

Տեղեկատվություն ծրագրի մասին
Ծրագրի նկարագրություն: 
Հայկական գիտական միավորում ՀԿ-ն նախատեսում է Իջևան քաղաքի և հարակից համայնքների երիտասարդների համար կազմակերպել ուսուցողական դասընթաց՝ գործատուին ճիշտ ներկայանալու, աշխատանքային փոխհարաբերություններում ճիշտ կողմնորոշվելու, ինչպես նաև աշխատանքային օրենսդրության հիմնական դրույթների վերաբերյալ: Ծրագրի թիրախ խումբը Իջևանի և հարակից համայնքների գործազուրկ կամ տնտեսապես ոչ ակտիվ երիտասարդներն են: Դասընթացի նպատակն է Իջևանի և հարակից համայնքների երիտասարդներին փոխանցել գրագետ CV կազմելու, գործատուին սեփական առավելությունները ճիշտ մատուցելու, էլեկտրոնային նամակագրության վարելու հմտություններ: Խնդիրներն են. երիտասարդներին ներկայացնել CV կազմելու սկզբունքները, փոխանցել աշխատանքի հայտարարությանը դիմելու և աշխատանքի ընդունման հարցազրույցներին ճիշտ ներկայանալու, աշխատանքային իրավահարաբերություններում արագ կողմնորոշվելու հմտություններ, ծանոթացնել աշխատանքային օրենսդրության հիմնական դրույթներին, գործատու-աշխատող իրավահարաբերությունների կանոնակարգման առանձնահատկություններին: Դասընթացը մեկնարկելու է ապրիլի 25-ին և ավարտվելու մայիսի 5-ին, ընդհանուր լինելու է 5 հանդիպում։

Մաս 2

Ծրագրի նկարագրություն

Մաս 3

Աշխատակազմ եւ մանակիցներ

Մաս 4

Ծրագրի բյուջե

Մաս 5

Բանկային տվյալներ
© ՀՀ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԵՐԵՎԱՆ 0001, ԱԲՈՎՅԱՆ 9, հեռ. 374 10 546 931, info@cragrer.am