Հայաստանը իմ ներկապնակում․Իջևան2018

Մաս 1

Տեղեկատվություն ծրագրի մասին
Ծրագրի նկարագրություն: 
«Հայաստանը իմ ներկապնակում. Իջևան 2018» ծրագիրն իրենից ներկայացնում է գեղանկարի միջազգային սիմպոզիում, որին մասնակցելու են 18-30 տարեկան երիտասարդ գեղանկարիչներ և արվեստաբաններ՝ Հայաստանից, Արցախից և Ջավաղքից։ Նպատակն է՝ նպաստել հայ երիտասարդ ստեղծագործողների զարգացմանը կերպարվեստի ոլորտում և ծանոթացնել արվեստում ինքնաարտահայտման նոր ձևերին՝ միասին աշխատելու, ցուցադրվելու, արվեստաբանների հետ համագործակցելու միջոցով։ Խնդիրն է՝ մասնակիցների համար ստեղծել ստեղծագործելու համար նպաստավոր միջավայր, ապահովել աշխատանքային նյութերով, տեղեկացնել արդի միջազգային բիենալեների, ցուցահանդեսների, ֆորումների, մշակութային ծրագրերի մասին, ստեղծել նոր կապեր՝ ցանց, ծանոթացնել գեղանկարչության արդի դրսևորումներին, օգնել նոր շուկա դուրս գալ։ Կլինեն հանդիպումներ, քննարկումներ, մաստերկլասներ, ազատ աշխատանք: ավարտին կկազմվի աշխատանքների կատալոգ: Ծրագիրն իրականացվելու է 15/09/2018-10/12/2018, բուն միջոցառումների 20 օր (10/10 օր խումբը) Իջևանի մոտակա անտառներում և գյուղերում /կեցությունը հյուրանոցում/: Նմանօրինակ ծրագրեր մենք անցկացրել ենք 2006-2017թ-երին, որոնք դրական արձագանք են առաջացրել երիտասարդների մոտ, ինչն էլ նպաստել է այս ծրագիրի մտահղացմանը։

Մաս 2

Ծրագրի նկարագրություն

Մաս 3

Աշխատակազմ եւ մանակիցներ

Մաս 4

Ծրագրի բյուջե

Մաս 5

Բանկային տվյալներ
© ՀՀ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԵՐԵՎԱՆ 0001, ԱԲՈՎՅԱՆ 9, հեռ. 374 10 546 931, info@cragrer.am