«Ընտրելով իմ ապագան» մասնագիտական կողմնորոշման ծրագիր

Մաս 1

Տեղեկատվություն ծրագրի մասին
Ծրագրի նկարագրություն: 
«Ինմոուշն Արմենիա» երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը առաջարկում է իրականացնել դեռահասների և երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման ծրագիր Տավուշի մարզի Իջևան քաղաքում։ Ծրագիրը ենթադրում է տարբեր ոլորտներում կայացած մասնագետների ներգրավման միջոցով ուսուցողական դասընթացի իրականացում։ Միջոցառումը տեղի կունենա սեպտեմբերի 28-ին։ Որպես թիրախային խումբ ընտրվել են 15-25 տարեկան իջևանաբնակ դեռահասները և երիտասարդները։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել մասնակիցներին բացահայտել սեփական ուժեղ կողմերը և դրան համապատասխան կատարել մասնագիտության ճիշտ ընտրություն։ Ծրագրի հիմնական խնդիրներն են՝ 1․Ընդլայնել մասնակիցների գիտելիքները ներկայացվող մասնագիտությունների վերաբերյալ, 2․ Աջակցել մասնակցին վեր հանել ընտրված մասնագիտության պահանջների համապատասխանությունը իր ուժեղ և թույլ կողմերին, 4․Ներկայացնել ժամանակակից աշխատաշուկայի առանձնահատկությունները, 5․Ներկայացնել մասնագիտական նպատակներին հասնելու խոչընդոտները և դրանց հաղթահարման ուղիները 6․մասնակիցներին աջակցել ինքնաճանաչման և անձի ուժեղ կողմերը ընդգծելու միջոցով վերջիններիս աջակցել կատարել առավել ռացիոնալ մասնագիտական ընտրություն,

Մաս 2

Ծրագրի նկարագրություն

Մաս 3

Աշխատակազմ եւ մանակիցներ

Մաս 4

Ծրագրի բյուջե

Մաս 5

Բանկային տվյալներ
© ՀՀ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԵՐԵՎԱՆ 0001, ԱԲՈՎՅԱՆ 9, հեռ. 374 10 546 931, info@cragrer.am