«Հանդիպում»

Երիտասարդական միջոցառումների զգալի մասն անցկացվում է որոշակի վայրում մասնակիցների հավաք (հանդիպում) ձևաչափով:
Դիտել ծրագրերը

«Հանդիպումից զատ»

Երիտասարդական բազմաթիվ միջոցառումների ձևաչափը տարբերվում է մասնակիցների` որոշակի վայրում կազմակերպվող հավաք (հանդիպում) ձևաչափից:
Դիտել ծրագրերը

«Համաֆինանսավորում»

Համաֆինանսավորումը դիտարկվում է այն պարագայում, երբ նախաձեռնությունն ունի հիմնական ֆինանսավորող կողմ, սակայն պետությունից ակնկալվում են լրացուցիչ միջոցներ` ծրագրի բյուջեն ամբողջովին ապահովելու համար:
Դիտել ծրագրերը

«Ուղևորության դրամաշնորհ»

Երիտասարդները հաճախ պետք է մասնակցեն այլ բնակավայրերում կազմակերպվող միջոցառումներին, ինչի համար անհրաժեշտ է նրանց աջակցել` հոգալու ճամփորդական ծախսերը:
Դիտել ծրագրերը
© ՀՀ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԵՐԵՎԱՆ 0001, ԱԲՈՎՅԱՆ 9, հեռ. 374 10 546 931, info@cragrer.am