Անվանումsort icon Ծրագրի կրճատ նկարագրությունը Կազմակերպություն
«Մարզային երիտասարդների գործազրկության հաղթահարումն անհատական զարգացման միջոցով» ուսուցողական դասընթաց Հայկական գիտական միավորում ՀԿ-ն նախատեսում է Իջևան քաղաքի և հարակից համայնքների երիտասարդների համար կազմակերպել ուսուցողական դասընթաց՝ գործատուին ճիշտ ներկայանալու, աշխատանքային փոխհարաբերություններու... Հայկական գիտական միավորում ՀԿ
«Միասին կարող ենք…» Ծիածան սոցիալական Հկ առաջարկում է հանդիպում տիպի ծրագիր, որը տեղի կունենա ք. Իջևան քաղաքում: Ծրագրում ներգրաված կլինեն ՀՀ տարբեր մարզերից երիտասարդներ, մասնագիտացված կառույցների սաներ: Ծրագրի առաքելու... <<Ծիածան>> սոցիալական ՀԿ
«Մրցունակ երիտասարդ արդի աշխատաշուկայում» «Մրցունակ երիտասարդ արդի աշխատաշուկայում» խորագիրը կրող ծրագիրը ուսուցողական ծրագիր է, որի հիմնական թեմաներն են՝ Երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրները,գործազրկությունը, աղքատության կրճատումը ՀՀ-ո... <<Տավուշի երիտասարդական կենտրոն>> հասարակական կազմակերպություն
Արվեստը որպես մարզային երիտասարդության զբաղվածության ապահովման գրավական ԵՊՀ երիտասարդ գիտնականների միավորում ՀԿ-ն նախատեսում է Տավուշի մարզի երիտասարդների համար կազմակերպել ուսուցողական դասընթաց՝ ձեռագործության գիտելիքներ և հմտություններ փոխանցելու նպատակով։ Ծրագրի թիրախ... ԵՊՀ երիտասարդ գիտնականների միավորում ՀԿ
Ինքնազբաղված երիտասարդներ սահմանամերձ համայնքներում <<Ինքնազբաղված երիտասարդներ սահմանամերձ համայնքներում>>ծրագիրը <<Հանդիպում>> տիպի ծրագիր է: Ծրագիրը համայնքի զարգացման և ձեռներեցության թեմաներով ուսուցողական դասընթաց է, որը բ... <Մեղվիկ> Մանկապատանեկան հասարակական կազմակերպություն
Կանաչ ձեռնարկատիրություն Վերջին տարիներին Եվրոպայում տարածված ՛՛սոցիալական ձեռնարկատիրություն՛՛ եզրույթը արագ տեմպերով մուտք գործեց Հայաստան։Թեպետ սկզբում շատերի համար անորոշ էր ձեռնարկատիրության այս ճյուղը,այնուամենայնիվ հայ... "Եղվարդ" երիտասարդական-բնապահպանական հասարակական կազմակերպություն
Մեկ խոշորացված համայնք, մեկ միասնական երիտասարդություն Չարենցավան քաղաքը 2017թ-ի նոյեմբերին հարակից 5 գյուղերի հետ՝ Ալափարս, Արզական, Բջնի, Կարենիս, Ֆանտան, խոշորացվեց մեկ՝ Չարենցավան համայնքի մեջ: Այս գյուղերից յուրաքանչյուրն ունի դարերի պատմություն, ա... Չարենցավանի Երիտասարդական Ուսանողական Հասարակական Կազմակերպություն
Սահմանամերձ գոտում երիտասարդների մեջ առողջ ապրելակերպի գաղափարի զարգացման խթանում <<Սահմանամերձ գոտում երիտասարդների մեջ առողջ ապրելակերպի գաղափարի զարգացման խթանում>> դասընթացը ուսուցողական ծրագիր է: Ծրագրի առանցքային թեմաներն են.տեղեկատվություն առողջ ապրելակերպի մասին... <<Նոր տեսակետ>>երիտասարդական հասարակական կազմակերպություն
© ՀՀ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԵՐԵՎԱՆ 0001, ԱԲՈՎՅԱՆ 9, հեռ. 374 10 546 931, info@cragrer.am