Անվանում Ծրագրի կրճատ նկարագրությունը Կազմակերպությունsort icon
«Հետազոտական դպրոց 2» Ծրագիրն իրենից ներկայացնում է հետազոտական հմտություններ ստանալու նպատակով մեկ վայրում միավորված ակտիվ երիտասարդների համար ստեղծված հարթակ։ Առաջարկվող ծրագիրը նպատակ ունի մարզերի երիտասարդության շրջանո... <<Կոմպասս>> գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվական կենտրոն
«Իրազեկում՝ հանուն երիտասարդակենտրոն հասարակության» Երիտասարդական քաղաքականության և երիտ. աշխատանքի վերաբերյալ իրազեկվածության հարցերի նկատմամբ Գյումրու ԵՆԿ ՀԿ-ում հետաքրքրություն վաղուց է ձևավորվել: Իր ստեղծման օրից կազմակերպությունը պարբերաբար բախվու... Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ
«Բնության հետ ներդաշնակ» կրթական ծրագիր «Բնության հետ ներդաշնակ» կրթական ծրագրի նպատակն է մեղմել մարդ-բնություն կոնֆլիկտը Հայաստանի որոշ գյուղական համայնքներում, որն առաջացել է վայրի կենդանիների կողմից հարձակումների արդյունքում: Ծրագրի շրջա... Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա ՀԿ
© ՀՀ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԵՐԵՎԱՆ 0001, ԱԲՈՎՅԱՆ 9, հեռ. 374 10 546 931, info@cragrer.am